Zakelijke diensten

Uitzenden

Indien u tijdelijk personeel nodig heeft, is uitzenden de meest gangbare manier voor een snelle op- en afschakeling van personeel. De focus bij TPM Works ligt op het uitzenden van medewerkers die flexibel inzetbaar zijn, zowel structureel als op ad-hoc basis. Uitzenden wordt gekenmerkt door maximale flexibiliteit voor u en voor de medewerker, doordat de arbeidsovereenkomst te allen tijde beëindigd kan worden. Wij verzorgen voor u de werving & selectie, de gehele personeelsadministratie en verloning. Tevens informeren, instrueren, begeleiden en evalueren wij, samen met u, onze uitzendkrachten.

Werving & selectie

De juiste werving en selectie van medewerkers geschiedt op basis van de door u aangegeven criteria. Met behulp van ons brede kantorennetwerk kunnen wij u snel opgeleide, gemotiveerde, betrouwbare, vakbekwame en eventueel meertalige medewerkers presenteren. Alvorens de desbetreffende medewerker ingezet wordt, zal deze uitvoerig op zijn/haar werkverleden gescreend worden.

Detacheren

Naast uitzenden kunt u ook kiezen voor detacheren. Bij detacheren is er sprake van een overeenkomst tussen de opdrachtgever, TPM Works en de medewerker. Met detacheren kunt u uw flexibiliteit behouden met de garantie dat de medewerker, voor de gehele duur van het project, aan u gebonden blijft. U kunt onze medewerkers zowel projectmatig als voor langere tijd detacheren.

Huisvesting

Als uitzendorganisatie voor onder andere arbeidsmigranten zijn we gewend ook voor huisvesting te zorgen. Van die service kan iedereen profiteren.
Wanneer je veel arbeidsmigranten bemiddeld, schept dat natuurlijk verplichtingen. Zo regelen we al jaren goede en prettige huisvesting, bij voorkeur in de buurt van het werk om de reistijd te beperken.
De huisvesting wordt verzorgd door Setti Facilitair B.V.. Verspreid over het land zijn er compleet ingerichte woonhuizen, appartementen en grootschalige wooncomplexen voor meerdere personen.
Alle huisvesting voldoet aan de normen van het SNF certificaat. Voor meer informatie, bel 088 – 500 88 33.