Het strikt naleven van wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze bedrijfsvoering uitermate hoog is. Betrouwbaarheid, zekerheid en kwaliteit bieden betekent de juiste randvoorwaarden en voorzieningen leveren. Gecertificeerd zijn is bij ons daarom vanzelfsprekend.
Bij TPM.Works beschikken wij o.a. over de volgende lidmaatschappen en certificaten:

SNA

Het keurmerk van Stichting Normering Arbeid is verplicht voor alle NBBU leden. Hiermee zijn de financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen.
Het maakt arbeid inlenen en werk uitbesteden een stuk eenvoudiger en veiliger. TPM Works wordt met het SNA-keurmerk onder meer beoordeeld op haar verplichtingen aangaande de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, de wettelijke minimumlonen en vakantiebijslagen, aansprakelijkstelling en het uitvoeren van controles op zowel identiteit als het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen toetst TPM.Works(logo)op vakkennis, op de juiste toepassing van de NBBU CAO’s, op kwaliteit van de administratie en op onze kennis van wetgeving. Bovendien hanteert de NBBU CAO vanaf dag één het loon dat in de betreffende sector van toepassing is. Dit voorkomt ongelijkheid op de werkvloer tussen vaste medewerkers en de uitzendkrachten.

SNF

Leden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen en de NBBU die voor arbeidsmigranten eigen huisvestingslocaties beschikbaar stellen, moeten voldoen aan strikte huisvestingsnormen. 
Een onafhankelijke instelling controleert of deze criteria door leden worden nageleefd. Als blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, mogen zij op hun huisvestingslocaties de sticker Stichting Normering Flex wonen voeren.
Met betrekking tot het huisvesten van onze medewerkers werkt TPM Works samen met Setti Facilitair B.V. Alle huisvestingslocaties van Setti Facilitair B.V. voldoen aan strikte huisvestingsnormen van het keurmerk Stichting Normering Flex wonen.